close
Istoricul Muzeului Viticulturii
şi Pomiculturii Goleşti

Muzeul a fost înfinţat în 7 iunie 1939, de Regele Carol al II-lea, sub numele de Muzeul Dinicu Golescu, şi s-a dezvoltat de-a lungul anilor cu noi expoziţii de bază care reflectă atat istoria familiei, cât şi istoria culturii şi civilizaţiei tradiţionale româneşti.

Legea 296 s-a promulgat prin I.D.R. sub numărul 2337 din 1939 şi s-a publicat în Monitorul Oficial, p.I., numărul 129, din 7 iunie 1939:

Asupra raportului preşedintelui Consiliului Nostru de Miniştri şi Ministru Secretar de Stat la Departamentul Internelor, Ministrului Secretar de Stat la Departamentul Justiţiei şi Ministrului Secretar de Stat la Departamentul Cultelor şi Artelor, numărul 10535 din 1939; Văzând jurnalul Consiliului de Miniştri numărul 1645 din 5 iunie 1939; Văzând avizul Consiliului Legislativ numărul 294 din 15 mai 1939;

În temeiul articolului 98 din Constituţiune, am decretat şi decretăm:

 • Se declară de utilitate publică şi în interes cultural-naţional exproprierea de urgenţă a imobilului numit "Casele Mari", împreună cu parcul, situat în comuna Goleşti, Judeţul Muşcel, proprietatea indiviză a moştenitorilor Golescu, compus din teren în suprafaţă de 3 hectare şi 9071 mp, împreună cu toate construcţiunile aflate pe el, astfel cum este prevazută în schiţa de plan întocmită de Serviciul Tehnic al Ministerului de Interne. Imobilul se învecinează: la miază-noapte şi răsărit cu drumul comunal, la sud cu proprietăţile Colonel Slăniceanu şi B. Ionescu, iar la apus cu proprietatea Colonel Slăniceanu.
 • Aceste imobile se expropriază pe seama Ministerului Cultelor şi Artelor – Comisia Monumentelor Istorice – şi va fi întrebuinţat pentru înfiinţarea unui parc şi a unui muzeu istoric ce va purta numele de Muzeul Dinicu Golescu.
 • Preţul oferit pentru expropriere este de lei 1 milion pentru teren şi construcţiuni şi va fi plătit de Ministerul de Interne.
 • Toate formalităţile exproprierii şi susţinerea cererii de expropriere în faţa instanţelor judecătoreşti competinte se vor îndeplini de Ministerul de Interne pe baza legii de faţă şi cu procedura urgentă prevazută în articolul 69-78 din legea de expropriere pentru cauză de utilitate publică, de la 1864, astfel cum au fost modificate prin legea promulgată cu decretul regal numărul 390, din 4 februarie 1937, publicată în Monitorul Oficial numărul 29, din 5 februarie acelaşi an.
 • 1942 – 1943 – Se face restaurarea construcţiilor şi constituirea patrimonului muzeal initial.
 • 1958 – Are loc deschiderea Secţiei Memoriale a familiei Golescu şi a Expoziţiei de Istorie care prezintă evenimentele de la 1821, 1848, şi 1859.
 • 1960 – 1961 – S-au făcut reparaţii şi amenajări la toate construcţiile conacului în vederea organizării unor noi secţii muzeale.
 • 1962 – A fost deschisă Secţia de Etnografie şi Artă Populară a Regiunii Argeş, într-un spaţiu ce însuma 18 camere.
 • 1963 – S-a organizat Secţia de Pedagogie, în clădirea în care a funcţionat Şcoala Slobodă Obştească a lui Dinicu Golescu.
 • 1966 – Se înfiinţează Secţia „Muzeul Viticulturii si Pomiculturii din Romania”, care înfăţişează civilizaţia ţărănească de la mijlocul veacului al XIX-lea, din principalele zone viticole şi pomicole ale ţării, proiectat să cuprindă 34 gospodării (18 viticole şi 16 pomicole) şi un han, repartiţia pe provincii istorice cuprinzând: 7 gospodării viticole şi 7 pomicole pentru Oltenia şi Muntenia, o gospodărie viticolă din Dobrogea, 4 gospodării viticole şi 4 pomicole pentru Moldova, 6 gospodării viticole şi 5 pomicole pentru Transilvania.
 • 1980 – Se deschide Expoziţia de Istorie "Locul şi rolul Goleştilor în istoria luptei poporului român pentru independenţă, unitate naţională, democraţie şi propăşire culturală”.
 • 1992 – Se deschide Expoziţia de Etnografie şi Arta Populară a Judeţului Argeş.
 • 2012 – Se reorganizează Expoziţia de Istorie a Goleştilor.