Muzeul în Aer Liber

Muzeul în Aer Liber se întinde pe o suprafaţă de circa 10 hectare şi are în componenţa sa peste 35 de gospodării ţărăneşti. Raţiunea organizării acestui muzeu la Goleşti derivă din importanţa viticulturii şi pomiculturii pe teritoriul judeţului Argeş. Muzeul cuprinde două mari sectoare, care reprezintă, totodată, şi două moduri de rezolvare expoziţională:

  • Un sector în aer liber, care înfăţişează civilizaţia ţărănească de la mijlocul veacului al XIX-lea din principalele zone viticole şi pomicole ale ţării;
  • Sectorul specializat, menit să prezinte, prin obiecte autentice şi elemente auxiliare specifice, istoria viticulturii şi pomiculturii de pe teritoriul ţării, din cele mai îndepărtate veacuri până în zilele noastre, incluzând, evident, şi perspectivele de dezvoltare ale celor două ocupaţii.
  • Cel mai important sector al muzeului îl constituie gospodăriile ţărăneşti aduse din principalele zone viticole şi pomicole ale ţării, grupate sub forma unui sat românesc. Fiecare gospodărie viticolă sau pomicolă înglobează în cadrul ei: casa de locuit, dependinţele, instalaţiile şi uneltele de lucru specifice, necesare pentru practicarea diferitelor îndeletniciri: agricultura, creşterea animalelor, albinăritul etc.