Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal a Muzeului Viticulturii și Pomiculturii Golești

Pentru vizitatorii muzeului, participanții la evenimentele desfășurate de către instituție, beneficiarii/participanții la atelierele/taberele de creație sau la concursurile inițiate de către Muzeului Viticulturii și Pomiculturii Golești

 • Colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în vederea obţinerii de informaţii specifice activităţii noastre. Informațiile furnizate de dumneavoastră pot include numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, vârsta, sexul, nivelul de studii, ocupația, imaginea, vocea.
 • Nu colectăm şi nu solicităm , în vederea prelucrării, date cu caracter personal sensibile legate de dumneavoastră (de exemplu: CNP-ul, informații despre origine rasială sau etnică, opinii politice, confesiune religioasă, sănătate etc).
 • Scopul prelucrării.

Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal doar cu consimțământul dumneavoastră exprimat în mod transparent.

Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care trebuie să comunicăm cu dumneavoastră în vederea:

 • – Informării cu privire la evenimentele pe care le organizăm (expoziții, concerte, tabere și ateliere de creație etc);
 • – Promovării instituției și a activităților acesteia;
 • – În interes legitim, pentru siguranța dumneavoastră, a angajaților și a patrimoniului pe care îl gestionăm (în cazul imaginilor furnizate de sistemul de supraveghere video);
 • – Realizării de cercetări științifice sau de marketing;
 • – Întocmirii de statistici.
 • Datele pot fi transmise unor terți numai cu respectarea legii, justificat, ca de exemplu organelor de control sau celor de cercetare penală, în interes public sau în interes legitim al instituției.
 • La datele dumneavoastră incluse în baza de date electronică prin formularul de contact pentru rezervarea unei vizite și/sau formularul pentru primirea de newsletter au acces angajații firmei care asigură configurarea și mentenanța site-ului instituției.
 • Drepturile dumneavoastră

Puteți să ne solicitați informaţii despre datele dumneavoastră cu caracter personal, dacă sunt sau nu prelucrate de noi, să vă furnizăm o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal și/sau să le corectăm.

În anumite circumstanțe, aveți dreptul să ne solicitați să ștergem datele dumneavoastră cu caracter personal sau, în baza dreptului la portabilitate, să ne cereți să transferăm o parte din datele dumneavoastră cu caracter personal către dumneavoastră sau către alte entități.

Aveți, de asemenea, dreptul de a vă opune unor prelucrări (totale sau parțiale) ale datelor dumneavoastră cu caracter personal.

 • Retragerea consimțământului

Veți putea să vă retrageți consimțământul în orice moment prin intermediul adresei de e-mail: contact@muzeulgolesti.ro sau prin folosirea butonului de dezabonare de la newsletter.

Cu toate acestea, retragerea consimţământului nu va afecta legalitatea niciunei prelucrări care a avut loc înainte de retragerea acestuia.

 • Stocarea datelor.
  • – Informațiile cu caracter personal pe care le furnizați prin formularul de contact pentru rezervarea unei vizite și/sau formularul pentru primirea de newsletter vor fi prelucrare până la dezabonarea dumneavoastră;
  • – Informațiile cu caracter personal pe care le furnizați cu ocazia completării sondajelor de monitorizare a satisfacției clienților sunt stocate și prelucrate pe o perioadă de minim 3 ani.
  • – Imaginile (fotografii) și/sau înregistrările audio-video rămân în arhiva instituției pentru documentarea activităților acesteia și pentru promovare.
  • – Imaginile din sistemul de supraveghere video de stochează pentru o perioadă de 7 zile.
 • Securitatea datelor. Folosim măsuri tehnice și organizatorice adecvate, menite să protejeze datele cu caracter personal și să împiedice accesul neautorizat.

Întrebările, solicitările, cererile, plângerile cu privire la protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi adresate Responsabilului (DPO)- CĂLIN CAMELIA desemnat în acest scop, prin:

 • – e-mail: gdpr@muzeulgolesti.ro ;
 • – poștă: strada Radu Golescu, nr. 34, oraș Ștefănești, județul Argeș, cod poștal: 117717.
 • – telefon: 0248.266.364
 • – fax: 0248. 265.148

În cazul în care considerați că răspunsul la solicitarea dumneavoastră nu a fost satisfăcător, vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, bulevardul Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, București, cod poștal 010336, www.dataprotection.ro