Atelierul de olar, zona Coşeşti – Argeş, sec. XX

Atelierele meşteşugăreşti sunt amenajate în cadrul gospodăriei şi au o arhitectură asemănătoare cu aceea a caselor din zonă. Uneori, acestea fac corp comun cu casa.

Atelierul de olar, specific zonei Coşeşti – Argeş, din cadrul Muzeului Goleşti, este un ansamblu meşteşugăresc individualizat, format dintr-o cameră cu inventar specific – roata olarului, uneltele de modelare-decorare şi poliţele pe care se aşează vasele la uscat – şi cuptorul circular cu trei guri, pentru arderea oxidantă a vaselor de lut.