5 PS/2019 Metode și tehnici inovative pentru evaluarea intervențiilor de conservare-restaurare și urmărirea de conservare a construcțiilor tradiționale din România

– un proiect finanțat de Ministerul Educației și Cercetării –

Conservarea patrimoniului din mediul rural, în particular a celui construit este, în contextul internațional actual, o necesitate care se impune atât comunității științifice, cât și comunităților locale din România. Asigurarea și implementarea în practică a metodelor și mijloacelor de evaluare a calității materialelor și intervențiilor de conservare și/sau restaurare, de urmărire în timp a factorilor de risc (mediu, microclimat, antropici) și a stării de conservare a construcțiilor tradiționale din Romania, având la baza tehnici științifice avansate și respectând principiile este obiectivul principal al proiectului și urmărește înțelegerea fenomenelor de degradare în vederea unor măsuri de conservare preventivă a monumentelor situate în spațiul rural, reducerea riscului folosirii unor materiale necorespunzătoare în cazul conservării și restaurării acestor monumente, conștientizarea proprietarilor monumentelor istorice privind importanța și necesitatea întreținerii corecte a acestora și evitarea folosirii unor materiale incompatibile și ireversibile.

În cadrul proiectului, Muzeul Viticulturii și Pomiculturii Golești a fost gazda rețelei pilot de monitorizare a construcțiilor tradiționale și a cercetătorilor de la INOE, CEPROCIM și ICECHIM care au studiat obiectivele selectate – atât prin utilizarea unor tehnologii non-invazive, cât și prin prelevarea de probe pentru analize de laborator. Deplasarea pe teren și evaluarea construcțiilor tradiționale de patrimoniu din județul Argeș a reprezentat un obiectiv fundamental. Rezultatele acestei cercetări, la care s-au adăugat cele ale unei intense activități de documentare cu privire la patrimoniul rural național, au fost strânse în volumul PATRIMONIUL TRADIȚIONAL CONSTRUIT DIN JUDEȚUL ARGEȘ. RAPORT SINTETIC pe care îl punem la dispoziția celor interesați prin intermediul acestui site. Alături de acesta, Muzeul Golești a editat o broșură de prezentare a proiectului (consorțiu, obiective, tehnologii, cercetări realizate). Rezultatele proiectului au fost dezbătute în cadrul a două conferințe organizate de către muzeu. Prima a avut loc în faza I, pe 28 noiembrie 2019, în sala de conferințe a Conacului Golești, iar cea de-a doua, a avut loc on-line, pe 27 noiembrie 2020. Au participat specialiști din domeniul protejării patrimoniului tradițional: directori de muzee, cercetători, muzeografi, funcționari ai direcțiilor județene pentru cultură, ai Ministerului Culturii, reprezntanți ai societății civile.

Înregistrarea dezbaterii on-line poate fi accesată aici: https://www.youtube.com/watch?v=8CBRmRW25Ug

Fimul realizării proiectului poate fi văzut aici: https://www.youtube.com/watch?v=kdF_scdLIcc&t=167s