Atelierul de fierar, zona Prahova, sec.  al XIX- lea

Tradiţiile economice ale comunităţii rurale nu s-ar fi putut desfăşura fără existenţa şi funcţionarea atelierului meşteşugăresc de fierărie, unde sunt expuse: forja cu vatră, foalele, butucul cu nicovală, precum şi celelalte instrumente întâlnite într-un atelier de fierar (chei, dălţi, ciocane, cleşti etc.) În atelier,  este ilustrată munca specifică  meşterilor fierari, tehnica şi arta acestora.

Lângă atelier, se află stănoaga pentru potcovirea cailor.