Conacul de deal, zona Bălăneşti – Gorj, 3/4 sec. al XIX-lea

 

Conacul de deal este o construcţie ocupaţională, specifică viticultorilor din dealurile cu vii ale zonei Bălăneştilor (Glodeni – Gorj). Executat din bârne de lemn încheiate în T, el se remarcă prin elevaţie (are două niveluri: la parter, două pimniţe cu târnaţ (prispă) în faţă, iar, la etaj, două încăperi şi o sală de acces pe faţadă, închisă cu scânduri traforate, la ambele niveluri evidenţiindu-se stâlpii sculptaţi. Dacă în pimniţe erau adăpostite butoaiele, uneltele şi instalaţiile, camerele de la etaj erau folosite ca spaţiu de odihnă şi de pregătire a hranei de către sătenii care îşi desfăşurau activitatea la vie, din primăvară până toamna târziu.

Acoperişul este în patru ape, din şiţă de brad ocheţită, cu coamă proeminentă şi ciocârlani apotropaici.