Construcţie din bârne de stejar îmbinate în cheotoarea dreaptă, aşezată pe tălpi  masive îmbinate în coadă de rândunică. Are o singură încăpere, destinată păstrării linului şi vaselor, iar prin prelungirea cosoroabelor, în partea frontală a  construcţiei, formează un spaţiu deschis (şopru), susţinut de doi stâlpi, unde sunt amplasate linul şi deja (vasul în care curge mustul) de dimensiuni mari.

Intrarea este prevăzută cu două uşi separate de un pop central demontabil. Stâlpii uşilor sunt decoraţi, prin sculptare, cu dinţi de ferăstrău, iar uşile cu discuri solare.  Datarea construcţiei (anul 1800) este inscripţionată pe una din uşi.