Constantin (Dinicu) Golescu s-a născut pe 7 februarie 1777, el fiind fiul cel mai mic al banului Radu Golescu. Studiile le-a început în casa părintească împreună cu ceilalţi fraţi ai săi, sub îndrumarea unor dascăli particulari. Făcând parte dintre boierii care apreciau foloasele științei de carte, banul Radu Golescu acorda o mare atenţie instruirii feciorilor săi. Printre profesorii angajaţi de acesta se aflau specialişti în elenă, latină, franceză. Studia matematicile, geografia, istoria, geometria, logica, dar şi poeţii clasici greci (Hesiod, Teocrit, Pindard, Aristofan), mitologia, făceau exerciţii de poetică, retorică în greacă şi latină, studiau morala lui Aristotel etc.

Cultura şi-a completat-o la Academia Domnească (Grecească) din Bucureşti. Mulţi din cei care profesau la Academie erau adepţi ai filosofiei luminilor, aşadar, Dinicu Golescu s-a format  în spiritul idelor filosofice iluministe. Înzestrat cu aptitudinea observaţiei exterioare a lucrurilor care-l înconjoară, el a contribuit considerabil la deprinderea tinerei generaţii cu interesul pentru ideile şi civilizaţia europeană. Dinicu Golescu nu a fost dependent de lucrările de cabinet, precum fratele său mai mare, Iordache, ci un pasionat călător, un fin observator al celor văzute în ţară şi peste hotare. A contemplat oamenii şi lucrurile în mod creator, făcând comparaţii utile, pe care le-a aşternut pe hârtie, constituind, astfel, un material de reflecţie şi pilde de urmat pentru contemporanii săi întru îndreptarea relelor de care suferea ţara, spre a o scoate din stăpânirea întunericului în care o ţinuseră veacurile trecute.

Muzeul Goleşti şi Biblioteca Judeţeană Argeș vor evoca, pe 7 februarie 2023, personalitatea  iluministului și călătorului Dinicu Golescu. Evenimentul intitulat „Oameni în memoria Argeşului – cărturarul Dinicu Golescu” va începe la ora 11.00 și se va desfășura în Sala de Conferințe a bibliotecii.