Concursul internațional de pictură și desen pentru copii


07.01.2020 – 15.08.2020

Strada Radu Golescu, nr. 34


Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti lansează ediţia a X-a a concursului internaţional de desen şi pictură cu tema Poveștile din țara mea, care se adresează tinerilor artişti având vârsta maximă de 19 ani.

Condiţii obligatorii:

1).Vârsta maximă: 19 ani, până la finele anului 2020;

2).Tema: Poveștile din țara mea.

3). Texte de identificare. Fiecare lucrare trebuie să aibă scris, pe spate, cu litere majuscule în una din limbile : română, engleză sau franceză, următoarele informaţii (Vă rugăm, lipiţi cu atenţie formularul de înscriere pe spatele desenului):

– Nume de familie

– Prenume.

– Dată de naştere, vârstă în ani împliniţi.

– Adresa poştală completă şi adresa de e-mail

– Titlul lucrării cu text de explicare a subiectului ilustrat

în pictură (minimum două fraze).

– Numele profesorului coordonator.

4). Lucrările nu trebuie să aibă dimensiuni mai mici de 30/42 cm.

5). Numărul admis de picturi care pot participa în această competiţie este nelimitat. Acestea nu trebuie să fie înrămate.

6). Coletul trebuie să fie preplătit, timbrat adecvat şi trimis la următoarea destinaţie:

MUZEUL GOLEŞTI, STR. RADU GOLESCU NR. 34, ORAŞ ŞTEFANEŞTI, JUD. ARGEŞ, COD: 117717, ROMÂNIA.

CONCURSUL INTERNAŢIONAL DE PICTURĂ PENTRU COPII – GOLEŞTI

7). Lucrările nu se vor returna. Drepturile de autor asupra picturilor/desenelor vor aparţine Muzeului Goleşti.

Titularul dreptului de autor nu mai poate utiliza opera pe termen nelimitat şi pentru teritoriul României, clauză convenită cu cesionarul şi nici nu mai poate transmite dreptul respectiv unei alte persoane.

Titularul dreptului de autor autorizează, cu titlu gratuit, Muzeul Golești să utilizeze lucrările prin: reproducerea operei, distribuirea operei, închirierea operei, împrumutul operei, prin orice mijloace, inclusiv prin punerea operei la dispoziţia publicului, astfel încât să poată fi accesată în orice loc şi în orice moment ales, în mod individual, de către public, radiodifuzarea operei, retransmiterea prin cablu a operei,realizarea de opere derivate.

8). Ultima zi de primire: 15 iunie 2020 (data poştei).

9). Rezultatele vor fi anunţate până la 15 august 2020, câştigătorii fiind informaţi personal, prin poştă sau e-mail. Picturile vor fi jurizate de o comisie de specialişti (pictori, critici de artă, muzeografi, etc.)

10). Categorii de premii:

– Marele Premiu, categoria români;

– Marele Premiu, categoria străini;

– Premiile I, II, III (medalii), câte unul pentru fiecare categorie de vârstă: până la 7 ani, de la 8-11 ani, de la 12-15 ani, de la 16-19 ani, precum şi menţiuni de onoare.

– Premiul special Medalia Muzeului Goleşti se acordă pentru fiecare categorie de vârstă.