În perioada 13.06.- 1.08.2023 va fi deschisă publicului larg expoziția de artă plastică Spațiu și Timp, realizată în cadrul unui parteneriat de colaborare culturală, inițiat de Muzeul Viticulturii și Pomiculturii Golești și Asociația Centrul Cultural HDU București.

Expoziția prezintă o selecție din lucrările artiștilor membri ai Asociației CCHDU și a invitaților acestora expuse în Sala de Artă Contemporană a Muzeului Viticulturii și Pomiculturii Golești.

Selecția de lucrări prezentă în spațiul muzeal cuprinde opere de pictură, sculptură, grafică, arte textile, fotografie, new media etc. ale artiștilor români și străini care sunt grupați prin legături ale spațiului de lucru în comunitatea studiourilor de creație și în același timp diferiți prin parcursul unui proces creativ individual, autentic și unic al artei fiecăruia dintre ei.

Asociația Centrul Cultural HDU București este fondată în anul 2011 și de-a lungul timpului a desfășurat o activitate culturală bogată ca un grup creativ explorând și comunicând prin artă. Timpul parcurs de fiecare artist până astăzi, în anul 2023, a marcat personalitatea, a construit imaginea și a definit expresia individuală unică în diversitatea posibilităților de mobilitate și comunicare deschise de tehnologia contemporană.

Scopul acestui eveniment este acela de a valorifica, prin expunere, creațiile artistice realizate de artistii din Centrul Cultural HDU București care se prezintă, acum și aici, ca o instituție culturală în care creația artistică a urmat drumul interconectării și sensibilizării publicului de toate vârstele, încercând să se plaseze în liniile promovării creației contemporane, fiind un constant susținător al schimburilor interculturale, dialogului cu arta și tradiția, precum și al valorilor educaționale pe care le conține fenomenul artistic.

Expoziția subliniază diversele puncte de vedere ale celor 14 artiști selectați, aflați într-un context expozițional inedit cu referințe de cultură și tradiție românească profundă solicitând publicului un exercițiu de armonizare și completarea coerentă cu elemente originale specifice fiecărui artist prezent în spațiul istoric al conacului de la Golești.

Expozanți: Doru Drăgușin, Bogdan Breza, Elena Anton, Nelu Predoi, Raluca Casaru, Mihai Marin Cîrstea, Constantin Mîrzea, Viorica Slădescu, Pedro Gonzales Montaño, Violeta Carp, Diana Brăescu, Ilie Chioibaș, Ioana Budeș, Ernest Budeș.

 

Organizatori & Parteneri:

Muzeul Viticulturii și Pomiculturii Golești

Asociația Centrul Cultural HDU Bucuresti

Centrul de Excelență în Studiul Imaginii al Universității București

 

Documentare eveniment: Diana Brăescu, Mihai Milea și Viorica Slădescu

Curator: muzeograf Nicoleta Popa

 

Centrul Cultural HDU s-a asociat pentru acest eveniment cu  CESI  – Centrul de Excelență în Studiul Imaginii din cadrul Universității din București, masteranzii CESI fiind direct interesați de artă, de curatoriat și încercând să cunoască empiric ceea ce studiază deja sub umbrela mai largă a Studiilor Culturale Vizuale.

Comunitatea de artiști din cadrul Centrului Cultural HDU este cea care cu generozitate a primit masteranzii din cadrul CESI  în spațiile sale. Proveniți din medii și profesii variate, studenții au putut interacționa cu artiștii în atelierele lor, să intre pentru prima dată într-un spațiu ideatic-creativ, să admire opere în diferite etape de lucru. Masteranzii din cadrul CESI sunt absolvenți de Istoria și Teoria Artei sau de Filologie, dar și medici, scriitori sau angajați în multinaționale. Parteneriatul CESI – Centrul Cultural HDU nu face altceva decât să îmbogățească de ambele părți experiența de interpretare a artei, să dezvolte o abordare critică a artei și a dialogului între creatori, critici și public. Artiștii prezenți în această expoziție creează într-un mod foarte diferit, sunt uniți printr-o anumită coerență a liniilor, volumelor, cromaticii și formelor pe care Diana Brăescu și eu, alegând exponatele, am ghicit, am intuit, am simțit conexiunile.

Materialele si modurile în care artiștii prezenți în această expoziție sunt de natură variată, operele pot fi văzute și admirate atât individual, cât și comunicând în întregul alăturării. Așa cum menționează filosoful Didi-Huberman, ne putem duce cu fantezia oriunde dorim, nu trebuie să ne limităm la simpla descriere oferită de istoria artei, fiecare vizitator este liber să se bucure de lucrări așa cum își dorește. Modul în care admirăm arta depinde de câtă libertate și bogăție intelectuală are privitorul și de cum își pune în mișcare experiența, sensibilitatea și deschiderea cu care ajunge în fața operelor.

Text prezentare: Mihai MILEA, curator