Gospodărie pomicolă Davideşti-Vultureşti, Muşcel, sec. al XIX-lea

Casa din Davideşti  – monument reprezentativ al arhitecturii populare (tip culă), din cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea, de pe Valea Argeşelului –  are planul dezvoltat pe două niveluri, respectiv, pimniţa din piatră de râu şi cărămidă şi catul care cuprinde două încăperi (bucătăria şi camera bună) cu prispă la faţada principală. În bucătărie, se află vatra cu cuptorul şi cu hornul, care simbolizează centrul vital al casei. Sala şi pălimarul sunt zidite, iar stâlpii sălii sunt decoraţi cu capiteluri în stucatură. Scara de acces, închisă în zidărie şi amplasată pe latura sud-estică a casei, este construită din bârne de lemn. Acoperişul, în patru ape, are învelitoarea din şiţă.

Casa din Vultureşti, datată 1848, corespunde arhitecturii din cea de-a doua jumătate a secolului al XVIII – lea şi prima jumătate a secolului al XIX– lea. Prezintă acelaşi plan pe două niveluri: bucătăria şi camera de locuit, la nivel superior, având prispă şi foişor la faţada principală; parterul, specific gospodăriilor de pomicultor, adăposteşte pimniţa construită din piatră de râu, unde erau păstrate butoaiele şi fructele.

Etajul este construit din bârne de stejar, cu tălpi duble, îmbinate în cheotoare dreaptă, acoperişul de şiţă, în patru ape, iar, la cosoroabe remarcăm motivul capului de cal stilizat.

Gospodăria mai cuprinde: un grajd cu fânar (fânărie), din lemn, o magazie cu fânar şi un pătul de nuiele pe patru furci, din lemn (numit şi coşar sau coş). Nuielele împletite permit o bună aerisire necesară păstrării porumbului timp mai îndelungat. Pe lângă aceste anexe, toate din Vultureşti, gospodăria deţine şi o povarnă pentru distilarea fructelor.

Poarta cu acoperiş este decorată cu motive vegetale, florale, astrale (soarele), geometrice, solzi de peşte etc.