Gospodărie Pomicolă, zona Dâmboviţa, sec. al XIX-lea

Casa din Valea Lungă – Gorgota, datată 1857, cu planul format din tindă şi cameră, este construită din gard de nuiele împletite, umplute cu pământ în amestec cu paie. Casa are prispă cu foişor şi stâlpi sculptaţi pe latura din faţă şi temelie din piatră de râu cioplită şi prinsă în mortar, cu beci semi-îngropat. Acoperişul, în patru ape, are învelitoare din şiţă lucrată cu motivul solzi de peşte, iar coama este decorată cu elemente traforate. Se remarcă pălimarul sălii, construit din bârne lungi şi scânduri tăiate la cuţitoaie. De asemenea, pălimarul prezintă un suport din lemn pentru ghivecele cu flori, decorat cu motivul dinte de ferăstrău.

Scara de acces, cu treptele din lemn şi balustradă şi stâlpi sculptaţi, este alipită foişorului.

Pimniţa cu timnic  – cea mai veche construcţie din gospodărie – de dimensiuni modeste, are o arhitectură cu volume echilibrate şi un plan aparte: cu sală în faţă şi beciul (timnicul) cu intrarea sub sală; bârnele nefasonate şi îmbinate în coadă de rândunică.