Gospodărie viticolă, zona Gorj, sec. XVIII-XIX

 Casa  din Glodeni este un monument remarcabil prin plan şi proporţii: are două niveluri (construcţie cu un cat) şi acoperiş în patru ape, din şiţă, cu coamă decorată cu ciocârlani, cu pantă repede şi dimensiuni impresionante raportate la corpul construcţiei. Remarcăm îmbinarea bârnelor de stejar în T, şi stâlpii prispei, bogat decoraţi, la ambele niveluri şi dezvoltarea prispei în consolă, pe toate cele patru laturi ale catului (etajului), precum şi sculptarea pălimarului cu motivul şarpele casei, accesul făcându-se pe o scară simplă, exterioară, protejată de o aplecătoare (polată). Este o construcţie cu semnificaţie economică, parterul fiind destinat pimniţelor, iar etajul – spaţiul de locuit şi de preparare a hranei.

Pimniţa din bârne masive, cioplite din lemn de stejar, din Drăgoieni, datată 1796,  are târnaţ la faţadă, cosoroabe şi stâlpi sculptaţi cu ornamente în zig-zag, adăpostind un ţarc pentru struguri, cu jgheab cu două guri.

Gospodăria mai deţine coşuri împletite, lipite cu pământ, pentru depozitarea cerealelor şi o leasă din nuiele împletite, despicate.

Acoperişurile tuturor construcţiilor au învelitoarea din şiţă ocheţită; ulucile gardului şi scândurile porţii sunt fixate pe laţi, în cepi de lemn.