Ansamblul viticol Conac de deal, zona Gorj, secolul al XIX-lea

Gospodăria temporară era construită pe întinsele dealuri cu vii, fiind folosită de familia de podgoreni pe toată perioada lucrărilor de întreţinere, culegere şi prelucrare a recoltei viticole.

Ansamblul cuprinde:

– Pimniţă din Curtişoara (com. Bumbeşti-Jiu)    şi

– Şopru de deal din Glodeni, com. Bălăneşti, ambele construcţii datând din a doua jumătate a secolului al XIX-lea.

Pimniţa se remarcă prin masivitatea bârnelor din stejar, groase de circa 70 cm, acoperişul în patru ape, cu învelitoarea din corzi de viţă de vie şi planul cu două încăperi destinate butoaielor pentru păstrarea vinului. Intrările în cele două încăperi sunt prevăzute cu uşi duble, masive, care se închid pe un pop central demontabil. Uşile nu se încuiau niciodată, pe masă găsindu-se o ulcică cu care trecătorul însetat să-şi astâmpere setea, fără a face risipă. Sub şopru – construcţie aşezată pe şase furci, acoperită cu corzi de vie – se păstrează uneltele, instalaţiile, instrumentarul viticol (plugul, căruţa cu cărător, ţarcul cu corfe, butii cu cercuri din lemn etc.). Gardul, confecţionat din nuiele împletite, era, de asemenea, cu acoperiş din joarde de viţă-de-vie.