Gospodărie viticolă, zona Vrancea, sec. al XIX-lea

 Casa este ridicată pe o temelie din blocuri de piatră fasonată, cu un plan dezvoltat în lungime, cu prispă deschisă la faţada principală, lipită cu pământ; are două camere (camera bună şi bucătăria) despărţite de o tindă rece. Pereţii sunt construiţi din bârne de lemn de stejar, îmbinate în coadă de rândunică, iar, în dreptul ferestrelor şi uşii, sunt prinse în montanţi verticali (îmbinarea în căţei).

Casa este tencuită şi văruită, interior şi exterior. Acoperişul, din şiţă, este lucrat în patru ape. Prispa are stâlpii din lemn, simpli, dispuşi pe linia pereţilor celor două camere, formând trei goluri care corespund planului încăperilor. Camerele sunt decorate, la exterior,  cu motive geometrice, lucrate în stucatură.

Crama – velniţă, aşezată pe temelie din blocuri de piatră fasonate, este construită din bârne de stejar îmbinate în coadă de rândunică; are două încăperi: una cercuită şi tencuită cu pământ, care adăposteşte cazanul de distilat fructe, iar cealaltă încăpere – netencuită –  este destinată păstrării vaselor şi instrumentarului  viticol. Intrările în cele două încăperi sunt prevăzute cu stâlpi şi arcade construite din contrafişe, toate lucrate din lemn de stejar şi frumos decorate cu motive geometrice. Uşile se închid pe un pop central demontabil. Acoperişul, în patru ape, este confecţionat din şiţă.