Edificiul este construit pe temelie de piatră de râu legată cu mortar, având planul  format din două încăperi separate de un hol central şi cancelaria. Pereţii, construiţi din bârne din lemn îmbinate în cheotoare dreaptă, sunt cercuiţi şi văruiţi, iar pardoseala este din scândură. Acoperişul este construit în patru ape, cu învelitoarea din şiţă. La faţada principală, remarcăm prezenţa prispei deschise, cu cinci goluri şi a foişorului cu fronton, amplasat central, ceea ce conferă monumentalitate şi prestanţă construcţiei. Stâlpii prispei sunt sculptaţi, iar închisoarea sălii este dantelată, prin traforare, cu motive avimorfe – bufniţa.