Bilanț contabil

Bilanț la 31 decembrie 2019

Contul de rezultat patrimonial la 2019

Cont de execuție ianuarie – decembrie 2019