Simbol al nobleței și puterii

Puţini sunt cei care au ajuns la Muzeul Goleşti şi nu au trecut pe la statuia care înfăţişează simbolul puterii – leul-  ce stă de pază în parcul conacului. Leul de la Muzeul Goleşti  este prezent în mii de fotografii ale copiilor şi adulţilor care au vizitat aceste incredibile locuri, dar povestea lui  nu este cunoscută decât de foarte puţini oameni. Din îndepărtatul Orient şi până în Europa, leul simbolizează puterea şi se regăseşte printre simbolurile regale sau ale nobilimii.

Leul are acelaşi simbol şi în teologia creştină , care  atribuie unor îngeri înfăţişare de lei, pentru că aceştia exprimă forţa invincibilă a minţii dumnezeieşti, tentativa de a imita misterul divin. În Apocalipsă, prima dintre fiinţele pline cu ochi care păzesc tronul divin este asemănătoare unui leu. Ba mai mult, leul ajunge chiar simbolul lui Iisus-Judecătorul, căruia îi poartă învăţătura.

Vă invităm să aflaţi povestea leului din parcul Conacului Goleşti

Leul, simbol al înţelepciunii, demnităţii, dreptăţii, puterii şi curajului, veghează demn şi solemn la transmiterea istoriei seculare a renumitei familii de boieri din Goleşti, cu care parcă a făcut un legământ nescris.

Istoria Leului o aflăm dintr-o scrisoare, datată 18 octombrie 1972, adresată fostului director al Muzeului Goleşti, Vasile Novac, de către Inginerul George Minescu.

Leul fusese amplasat până în 1943 la sediul Ministerului Economiei Naţionale din Bucureşti, Calea Victoriei, Nr. 133. Localul respectiv aparţinuse fostului ministru Gumă Vernescu, fiind construit după planurile arhitectului Ioan Minescu, acesta fiind cel care indicase şi aşezarea leului, la intrarea în imobilul respectiiv.

Inginerul George Minescu (preşedinte INCOOP în perioada 1942-1943 când s-au desfăşurat amplele lucrări de restaurare a ansamblului feudal de la Goleşti, a hotărât  să-l mute la Goleşti, părându-i-se mai potrivit să fie amplasat pe un soclu de piatră,  în apropierea Foişorului lui Tudor Vladimirescu.

,,Am apreciat că Leul respectiv, care era ameninţat de distrugere, fiind în calea maşinilor numeroase ce treceau pe lângă el, atunci când intrau şi ieşeau din curtea ministerului, era foarte indicat a fi adus la Goleşti şi aşezat în apropierea Foişorului lui Tudor Vladimirescu, simbol al acestuia.

Am rugat …pe fostul Subsecretar de Stat al Ministerului Economiei Naţionale, Stavri Gheolu să doneze ,,Leul’’, în scopul arătat, cerere ce ne-a fost aprobată.

Cu mijloace de transport INCOOP, ,,Leul’’ a fost adus la Goleşti şi aşezat acolo unde se află în prezent’’ (Scrisoarea dl. Ing, George Minescu, adresată dl. Director Vasile Novac, 18 octombrie 1972).

Legenda spune că leul de la Goleşti a parcurs un drum lung şi fără de întoarcere, căci soldaţii români, ajunşi la Odessa, au găsit acest leu şi doar atât au putut lua cu ei în drum spre ţară.

Autor: Mariana Paula Limbălată