Gospodărie viticolă, zona Ştefăneşti – Muşcel, sec. al XIX- lea

Casa, specifică podgoriei Ştefăneştilor din secolul al XIX-lea, se remarcă prin aspectul de construcţie întărită (tip culă ţărănească), cu spaţiul distribuit pe două planuri: 1. la parter, pimniţa ocupând jumătate din suprafaţă (construită din cărămidă şi piatră de râu) şi scara de acces, închisă cu uşă masivă de stejar; 2. etajul, construit din bârne de brad tencuite, cuprinde o sală parţială, zidită, cu stâlpi simpli din lemn şi cu o singură uşă de acces către tinda care separă două încăperi de dimensiuni diferite. Acoperişul, în patru ape, are învelitoarea din şiţă de brad, coama având ţepi apotropaici în cele două extremităţi.

Alături de casă, în cadrul gospodăriei, se mai găsesc: Pimniţa cu sală închisă cu pălimar, din grinzi masive de stejar, cioplite şi îmbinate în coadă de rândunică, datată 1708 (este cel mai vechi monument din patrimoniul arhitectural al Muzeului Viticulturii şi Pomiculturii-Goleşti); Pimniţa din stejar, are o  încăpere cu pereţii din nuiele împletite, pentru depozitatul cerealelor.