Gospodărie pomicolă, zona Jugur – Muşcel, sec. al XIX-lea

Casa din Jugur face parte din ansamblul gospodăresc pomicol din secolul al XIX-lea, din Muşcel, remarcându-se prin elevaţia cu potenţial economic (este înălţată pe o pimniţă din piatră, situată deasupra solului şi dispusă sub întreaga suprafaţă a încăperilor de deasupra), catul fiind construit din bârne de stejar, mărginit pe două laturi cu sală în consolă, cu stâlpi sculptaţi şi cosoroabe decorate cu motivul valului. Planul casei cuprinde: camera de locuit, vatra şi tinda, cu intrarea prin tindă, accesul făcându-se printr-o scară de lemn, laterală şi neacoperită. Remarcăm prezenţa rudei (culme de lemn rotunjit), fixată de stâlpii de la faţadă ai sălii şi folosită pentru aerisirea textilelor şi uscarea preparatelor din carne. Acoperişul, lucrat în patru ape, are învelitoarea din şiţă, precum şi o cucă pentru aerisire şi luminare.