Gospodărie pomicolă, zona Cuca – Argeş, sec. al XIX-lea

 Casa, datată 1850, impresionează prin proporţiile arhitecturale şi frumuseţea prispei care completează armonios construcţia. Are planul format din tindă şi cameră de locuit, cu intrare prin tindă. Construită din bârne din lemn de stejar îmbinate în cheotoare dreaptă, cu tălpile masive şi prispa dispusă la faţada principală, cu foişor lateral. Stâlpii prispei sunt fasonaţi cu barda şi decoraţi cu motive geometrice. Acoperişul, în patru ape, cu pantă repede, are învelitoarea din şindrilă. Pereţii sunt tencuiţi cu pământ şi văruiţi, mai puţin faţada care nu este tencuită.

Gospodăria este completată cu o pimniţă din lemn de stejar, acoperită cu şindrilă prinsă în cuie de lemn, datată la sfârşitul secolului al XIX-lea, unde erau păstrate vasele (butoaie, butii, putini etc.) pentru ţuică; un pătul pe grajd; o pimniţă de dimensiuni mai mici – unde erau ţinute cazanele de ţuică cu două şi trei ţevi, precum şi un hambar pentru păstrarea cerealelor.