Gospodărie pomi-viticolă, zona Scorniceşti – Olt, sec. al XIX-lea

 Casa, construită din bârne de lemn, înălţată pe o temelie din piatră de râu, are planul format din două încăperi – tinda şi camera, prispă şi foişor închis  cu pălimar în nut şi feder;  stâlpii şi cosoroabele, ilustrând rafinament artistic, sunt decoraţi cu motivele: torsadă, discuri solare, dintele de lup, iar, la uşă, întâlnim motivul crucii.

În tindă,  se află vatra cu corlată, iar, în camera bună, soba oarbă.

În spaţiul gospodăriei, remarcăm şi celelalte construcţii anexe: un slon (povarnă) construit din bârne de lemn – unde este instalat cazanul de ţuică, o pimniţă pe beci de cărămidă, precum şi o pimniţă, cu prispă deschisă, unde erau depozitate butoaiele de ţuică şi vin, dar şi alimentele. Polata adăposteşte linurile pentru călcatul strugurilor, iar pătulul servea pentru păstrarea cerealelor.