Gospodărie viticolă, zona Ighiu-Alba, sec. al XIX-lea

Casa este ridicată pe temelie din piatră de râu, din bârne de stejar, având planul cu trei încăperi, prispă parţială şi beci semi-îngropat, prevăzut cu gârlici. Din cele trei camere, cea bună (sub care se află şi beciul) are intrare separată din prispă, iar celelalte două – bucătăria şi camera de zi – au trecerea comună. Târnaţul, închis, este din lemn traforat. Acoperişul, în patru ape, este înalt, din paie călcate (secară sau grâu) în strat gros, asigurând izolarea termică, scurgerea rapidă a precipitaţiilor, afumarea şi păstrarea preparatelor din carne. Cosoroabele sunt ornamentate, iar căpriorii sunt sculptaţi cu motivul capului de cal stilizat.

Construcţiile anexe – şura şi cămara – sunt realizate din cununi de bârne de stejar, aşezate pe orizontală şi îmbinate în coadă de rândunică, acoperişurile fiind înalte, din paie călcate. Gospodăria este împrejmuită cu gard din nuiele împletite, acoperit cu paie.